Skip to content

Sterke verbinding van maatschappij en schoolbestuur

Door samenwerking en publieke regie is het mogelijk de ambities van de onderwijssector waar te maken. We willen ontwikkelingen in de maatschappij niet alleen volgen, maar ook actief meesturen, om zo de waarden te beschermen die voor ons onderwijs belangrijk zijn.

Onderwijs dat verweven is met de maatschappij motiveert leerlingen en docenten. In samenwerking met bedrijven en maatschappelijke partijen, werken we aan ontwikkeling en vernieuwing van ons onderwijs.

Kansen voor samenwerking

Het servicebureau van Libréon vervult een ondersteunende rol bij de realisatie van het ambitieplan van de stichting. Hier is expertise aanwezig op het gebied van zaken als HRM, onderwijskwaliteit en financiën. Via een samenwerkingsagenda zetten we deze expertise in binnen de actieve bovenschoolse netwerken.

Samenwerking in netwerken

De verschillende initiatieven binnen de scholen worden in bovenschoolse netwerken vormgeven. Docenten, collega’s in de ondersteuning en leidinggevenden nemen deel aan deze netwerken. Het ontwikkelen van een bovenschools aanbod van vakken, gepersonaliseerd leren, duurzaam inkoopbeleid of het evalueren van het personeelsbeleid krijgen op deze wijze vorm.