Skip to content

Compleet onderwijs, samen georganiseerd

Voor ouders en leerlingen moet er iets te kiezen zijn in de regio Breda. Om dat te realiseren stimuleren we een onderwijsaanbod dat voor iedereen aantrekkelijk is. De scholen van Libréon hebben de ruimte om een eigen identiteit en profiel vorm te geven en te ontwikkelen. 

Voor alle leerlingen moet er plek zijn. Waar nodig organiseren we passende ondersteuning en aandacht. De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zijn zo fundamenteel, dat we die samen oppakken. Met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zijn eigen weg vindt.

Visie op
onderwijs

Onderwijs = inclusief

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Alle zorg en aandacht is erop gericht leerlingen in hun kracht te zetten en zoveel mogelijk de regie over hun eigen ontwikkeling te geven. 

Onderwijs = persoonlijk

De potentie van de individuele leerling is het vertrekpunt. We werken vanuit een eigen visie op leren. Maar we adresseren ook de verschillen tussen jongeren. Het is de kunst de tegenstelling tussen gepersonaliseerd leren en voorbereiding op het eindexamen als kans te zien.

Onderwijs = contextrijk

Wij streven bij Libréon naar onderwijs dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Leren gaat in de toekomst steeds meer buiten het lokaal plaatsvinden. Daar waar mogelijk worden vragen en uitdagingen uit de regio het lokaal in gebracht. 

Talent en
ontwikkeling

Onderdeel van onze visie op onderwijs is de ontwikkeling van medewerkers. Didactische wendbaarheid, leerlinggerichtheid, netwerken, teamwerk en reflectie zijn binnen onze teams kernkwaliteiten. Medewerkers nemen, vanuit eigen talenten, regie over hun professionele ontwikkeling en hun rol binnen onze organisatie.