Skip to content

Persoonlijke
ontwikkeling
in dynamisch
onderwijs

Libréon wil een aantrekkelijke en inspirerende werk- en leeromgeving voor medewerkers zijn. Binnen het altijd veranderende onderwijs,  moeten medewerkers zich kunnen ontwikkelen in de richting die bij hen past. 

Centraal in ons beleid staat leren in een actieve relatie met leerlingen, omgeving en collega’s. Wij faciliteren de professionalisering van medewerkers met leernetwerken en binnen de Libréon academie. Een leven lang ontwikkelen: bij ons krijg je vertrouwen en ruimte.

Talent

Het vertrekpunt voor alle ontwikkelingen van Librēon zijn de talenten van onze medewerkers. We willen kunnen inspelen op individuele drijfveren van huidige en potentiële collega’s.

Passie

Verschillen tussen mensen worden leidend en onderscheidend. We scheppen ruimte voor persoonlijke passie binnen de arbeidsvoorwaarden, de interne mobiliteit, de taakdifferentiatie en het personeelsbeleid.

Professionalisering

Professionalisering is een onderwerp dat veel aandacht krijgt bij Libréon. Professionalisering bestaat niet alleen uit scholing, maar vindt in meerdere vormen plaats (netwerkleren, collegiale visitaties en informeel leren). 

Solliciteren