Skip to content
Logo Libréon

Veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Breda zetten zich als collectief in voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Libréon helpt leerlingen om hun plek in de wereld te vinden en docenten met het ontwikkelen van hun talenten.